Pravidla
Pravidla
1. Je zakázáno používat cheaty/hacky na serveru
2. Je zakázáno používat scripty (recoil, bhop ...)
3. Je povinnost plnit cíl mapy (plant, defuse ...)
4. Je zakázáno jakkoliv kazit hru spoluhráčům
5. Je zakázáno nadávat komukoli na serveru
6. Je zakázáno kempit delší dobu (CTspawn... atd)
7. Je zakázáno na serveru dělat reklamu
8. Je zakázáno spamování ve hře
9. Je zakázáno vydávat se za administrátora serveru
10. Je zakázáno chodit do textur
11. Je zakázáno jakkoliv negativně ovlivňovat zkušenost jiným hráčům
12. Je zakázáno používat na serveru SGS GSG ATD. (platí pouze pro Public, Fy Only)
Counter-Strike: 1.6
1. Je zakázáno využívání chyb/bugů mapy, serveru
2. Je zakázáno pokládvat víc jak 3 miny
3. Je zakázáno používání "Zesvětlování hráčů"
4. Je zakázáno TeamKill a NoKill
01. Hru tvoří Simon, živé CT je povinné si ho vzít.
02. Příkazy Simona musí být jednoznačné a srozumitelné.
03. Smrtí Simona se ruší všechny jeho příkazy.
04. Všechny Simonovy příkazy se musí plnit přímo a bez zdržování.
05. Admin má právo kdykoli zasáhnout do hry Simona.
06. Zákaz přehazování zbraní se stálým spawnem (zbrojka, aim...).
07. Zákaz FK, FA, TK a TA (FreeKill, FreeAttack, TeamKill, TeamAttack).
08. Pokud se poslednímu hráči bugne pp, automaticky dostává kill a další kolo VD.
09. Zákaz používat atrakce při módu.
10. Zákaz slovíčkaření.
11. Při MFK se nedává hromadné VD.
12. Zákaz zabíjení AFK hráčů (zabíjet se smí pouze po prvním nesplněném příkaze).
13. Zákaz vymýšlení si vlastních pravidel

Speciální pravidla pro CT (dozorce):
01. Povinnost mít funkční mikrofon (musí být dobře rozumět).
02. Povinnost brát si Simona a dávat rozkazy.Pokud si nikdo nevezme Simona do 1:40 a bude HVD , budou všechny CT přesunuty k T!
03. Povinnost poslouchat a hlídat Simona.
04. Pokud Simon umře, musí ho nahradit jiný Dozorce.
05. Dozorci smí zabíjet za:· Neuposlechnutí rozkazu · Zbraň v ruce (granát jakéhokoliv typu)· Chození do CT zóny· Napadení nebo zabití Dozorce
06. Nebezpečné přiblížení Vězně k Dozorci může Dozorce chápat jako pokus o napadení.
07. Dozorci nesmí bezdůvodně házet granáty (Smoke, Flash) k vězňům.
08. Při poslední reakci smí zabíjet pouze Simon, ostatní Dozorci pouze přihlížejí.
09. Zákaz nadržovat vězňům.
10. Dozorce má právo zabít vězně, který otevře nebo blokuje dveře ke zbrojnici.
11. Zboxování CT jako atrakci může povolit pouze admin.

Speciální pravidla pro T (vězně):
01. Vězni musí poslouchat Simona, za neuposlechnutí můžou být zabiti.
02. Vězni nesmí používat CT tlačítka.
03. Vězeň si musí vybrat PP do 30 vteřin
04. Vězni nesmí chodit do CT zóny (Seznam CT zón po kliknutí zde).
(Jsou to prostory: se zbraněmi, tlačítka, šachty, plošiny, odkud CT hlídají T, hradby, věže a klece).
05. Zákaz používat věci určené pro CT (auta, vrtulník..).
06. Je zakázáno používat auta, skůtry, míč atp. mimo atrakce!
(Pokud hráč vyjede ven z atrakce, bude zabit a nepůjde o FK!)

Pravidla pro hry a herní módy:
01. Simon nesmí začít herní mód pokud je ve věznici vůdce gangu / hráč s volným dnem.
02. Simon nesmí dát 3 módy za sebou.
03. Simon musí před spuštěním herního módu oznámit, jaký herní mód zapne.
04. Simon nemůže spustit herní mód po více než 25 vteřinách od začátku kola.
05. Je zakázáno používat atrakce během herního módu.

Další důležité pojmy a hry:

Hra na Simona:
- Jakmile Simon řekne "Zahrajeme si na Sajmona", hraje se Simon. Simon začíná pouze příkazy "Zahrajeme si na Sajmona" , "Zahrajeme si Sajmona". Vězni musí poslouchat příkazy začínající "Sajmon říká...(nějaký příkaz)". Když Simon řekne pouze "Skočte" (bez "Sajmon říká.."), tak příkaz nesmíte udělat, nebo budete zabit. Hra na Simona končí příkazem "Sajmon říká konec Sajmona"; "Sajmon ukončuje Sajmona" nebo smrtí Simona.

Pojem "Čára":
- Pokud Simon řekne "Jděte na čáru", musíte jít co nejrychleji a přímou cestou na čáru která je k vám nejblíže! Neexistuje aby někdo běžel na čáru na druhé straně mapy, protože Simon čáru nespecifikoval a v pravidlech je jasně, že se příkazy mají plnit hned, nejrychleji, přímo, bez zdržování.. vyberte si co se vám líbí. Pokud se vězni nachází někde na mapě a Simon řekne aby šli na čáru, musí určit na kterou čáru mají jít. (Některé mapy mají čáry třeba 2). Za čáru se NEPOVAŽUJÍ spáry mezi kachličkami, různé vzory podlahy atp. Čára je atrakce stéjně jako klec nebo fotbal. Pokud je na mapě čára, která má barvu černožlutou a Simon řekne "Všichni na červenobílou čáru" nebo "Kdo se pohne má kill a jděte na červenobílou čáru", vězni mohou opustit cely a jít po mapě čáru téhle barvy hledat. Pokud je CT zabijí s tím, že Simon zakázal se hýbat, je to FK a měl by následovat BAN. CT mohou zabít pouze ty, kteří se nachází na černožluté čáře, protože nesplnili příkaz jít na červenobílou čáru a místo toho si stojí na čáře jiné barvy.

Volný den:
- Každý hráč označený VD má povinnost dodržovat pravidla týkající se nebezpečného přiblížení, CT prostor, CT tlačítek atp. Pokud je pouze jeden hráč označený VD a přijde do klece ve které je Simon s ostatními, nebo na atrakci kde zrovna probíhá normální kolo, zapojuje se do hry a ztrácí VD! Neuposlechne-li výzvu Simona zapojit se do hry, bude zabit! VD se musí dát následující kolo po jeho vybrání z /pp, popř. provinění se FK (Simon může požádat o odklad VD z důvodu módu, ale T nemusí vyhovět!)

Poslední reakce:
- Hra se nemusí začínat ani ukončovat. Podstata hry spočívá v tom, udělat daný příkaz co nejrychleji. Ten kdo udělá poslední reakci jako poslední, nebo vůbec, bude zabit. (Pokud Simon neřekne jinak). Pokud udělají Vězni jiný příkaz, než byl zadán, může je Simon zabít (Pouze v případě, že Simon dal zákaz na ten příkaz který vězeň udělal jinak). Pořád platí, že při poslední reakci smí zabíjet pouze Simon, ostatní Dozorci jen sledují hru!
Poslední přání:
- Poslední přání (/pp), se bude odehrávat na volném prostranství(na místě bez omezení pohybu, zakázané schovávat se za roh, utíkat před soupeřem)

Otázky:
- Všechny odpovědi musí být gramaticky správně
(někteří non-steam hráči nemůžou psát s diakritikou takže správně odpověd se dá považovat i kdyz nemá háčky/čárky!)

Otázky/reakce o výhodu:
- Při otázce/reakci o výhodou musí být předem oznámen typ výhody - Výhoda nesmí být typu zabití CT, PP nebo že daný hráč přežije a ostatní mají kill (3 a více hráčů) - Může se použít k určení pořadí při atrakcí , vybírání hráčů do týmu, o VD (pouze na začátku kola) atd. ...
1. V Air,ladder smí být pouze 2. Hráči pokud je 8 a více ZM při času na stavění. Za porušení se rozebere camp v tunelu 3 lidi když je víc jak 10ZM
2. v Surftup,fake tunel smí být pouze jen 1. Hráč Za porušení se rozebere camp
3. Skok z airu,kradení bloku,dávání do bloku hráče,lezení do cizí kempy
4. T má za úkol zabít CT
5. Zákaz blokování v cempu
6. Nestřílet do cizích kempu
7. Zákaz odpojení před smrtí
8. ZM Nesmí blokovat žadný camp
9. Neléz do cízích campu bez povolení
10. Nezneužívat Bugy serveru
11. Zákaz žebrání obody=Ban na 1den
12. Je zakázáno před vchodem do kempu stavět TRAP ATD.
13. Je zakázáno zneužívání /unstuck
14. Zakázáno lockování více bloků než je potřeba na vaší kempu. (Rozebrání kempy)
15. Neplnění modu = Buildban
16. Pokuď má hráč buildban má zakázáno s kýmkoliv mít společnou kempu
17. Zákaz HS trapky
18. Zákaz obvinování z givování
Copyright © 2015 - 2019 všechna práva vyhrazena pro csgamer.
Navrhl a nakódoval Hopyers.